خرید(رساله طراحی مرکز آب درمانی)

رساله طراحی مرکز آب درمانی,مطالعات مرکز اب درمانیرساله طراحی مرکز آب درمانی|31012469|ghe1723868|
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع رساله طراحی مرکز آب درمانی می باشد.

دانلود فایل کامل معماری
در قالب فایل word و متشکل از 130 صفحه قابل ویرایش


با توجه به اینکه کشور ایران دارای مناطق مختلف یبا داشتن آب های درمانی و آب های پر خاصیتی می باشد از این جهت در دسته بندی آب های درمانی در رتبه بندی مناسبی قرار دارد و در اکثر مناطق دارای چشمه های آب معدنی و آب های درمانی و پر خاصیت می باشد که در راستای جذب توریست و طراحی مکان های مورد نیاز برای عموم مردم در این مناطق مراکز و مجتمعات آب درمانی تنظیم شده با استاندارد ها و معیار های طراحی ساخته شده اند تا برای مواردی همچون تفریح و بهره از خاصیات درمانی به این مکان ها مراجعه نمود که در همین راستا با توجه به اهمیت این مکان ها در این مقاله به ارائه پایان نامه معماری مرکز آب درمانی می پردازیم که در ادامه میتوانید به مشاهده سر فصل های مربوطه بپردازید .

کاملترین
مطالعات مرکز اب درمانی
سر فصل های رساله

مقدمه. ۷
فصل اول : شناخت موضوع
۱-۱-آب درمانی: ۷
۱-۲-خواص آب درمانی در ورزش های آب درمانی. ۱۳
۱-۲-۲-محدودیت در ورزش های آبی. ۱۶
۱-۲-۳-آب درمانی، روشی برای تسکین و مداوا ۱۶
۱-۲-۴-هیدروتراپی و سلامتی. ۱۶
فصل دوم : مطالعات بستر طرح
۲-۱-تاریخچه ی آب درمانی. ۱۸
۲-۲-روشهای آب درمانی. ۱۸
۲-۳-قرآن و هیدروتراپی. ۱۹
۲-۴-چارچوب نظری آب درمانی. ۲۰
۲-۵-آشنایی با چشمه آبگرم ۲۲
۲-۶-موارد احتیاط: ۳۱
فصل سوم : بررسی نمونه مشابه
۳-۱-بررسی چند نمونه: ۳۳
۳-۱-۱-مرکز آب درمانی ناداهاما اثر تادائو آندو: ۳۳
مرکز آب درمانی ناداهاما اثر تادائو آندو: ۳۶
۳-۱-۲-مرکز آب درمانی بادایبیلینگ (BAD AIBLING) اثر گونتربهنیش.. ۳۶
۳-۱-۳-مرکز آب درمانی و اقامتی هتل بزرگ دلدر اثر نورمن فاستر : ۴۱
۳-۱-۴-مرکز آب درمانی گنو (چشمه جوشان بیابان سوزان هرمزگان) ۴۵
مرکز آب درمانی گنو (چشمه جوشان بیابان سوزان هرمزگان) ۴۹
فصل چهارم : مطالعه اندازه ها ـ استانداردها و ضوابط
۴-۱-استانداردهای آب درمانی.. ۵۰
۴-۱-۱-فضاهای اداری : ۵۰
۴-۱-۲-فضاهای خدماتی : ۵۰
۴-۱-۳-فضاهای رفاهی : ۵۱
۴-۱-۴-فضاهای درمانی: ۵۱
حمام آب داغ. ۵۲
جکوزی.. ۵۲
استخر آب داغ: ۵۲
۴-۱-۵-سونا: ۵۳
۴-۱-۶-اتاق ماساژ: ۵۵
۴-۱-۷-توضیحات نهایی: ۵۵
متراژ ریز فضاها ۵۵
فصل پنجم : استخراج احکام، برنامه ریزی فیزیکی، مبانی نظری طراحی
۵-۱-اقلیم : ۵۸
۵-۲-شهرستان محلات: ۵۹
۵-۲-۱-موقعیت بر روی نقشه. ۶۰
۵-۲-۲-اقلیم و نواحی ییلاقی. ۶۰
۵-۳-تاریخچه: ۶۱
۵-۳-۱-جغرافیای شهر: ۶۲
۵-۳-۲-جاذبه های طبیعی: ۶۳
۵-۳-۳-وجه تسمیه نام محلات: ۶۴
۵-۴-چشمه آبگرم محلات: ۶۵
چشمه های آب گرم: ۶۸
۵-۵-تحلیل سایت: ۷۰
عکسهایی از سایت : ۷۲
۵-۵-۲-دید مطلوب و ابعاد زمین : ۷۴
۵-۵-۳-جهت تابش و باد غالب.. ۷۵
فصل ششم : تدوین شکل گیری ایده های طراحی و پیشبرد طرح
۶-۱-پیش بینی محدوده سنی و گروههای استفاده کننده: ۷۶
۶-۲-محدوده زمانی و برنامه زمانبندی استفاده از مجموعه: ۷۶
۶-۲-۱-حوزه های فعالیتی در این مرکز: ۷۷
۶-۳-حوزه فعالیتی قسمت اداری: ۷۸
۶-۴-حوزه فعالیت های خدماتی: ۷۸
۶-۵-حوزه فعالیت های درمانی: ۸۰
۶-۷-ساختار: ۸۲
ضوابط اجرایی: ۸۲
۶-۹-فرایند طراحی: ۸۴
دیاگرام ارتباطی طبقه همکف.. ۸۵
دیاگرام ارتباطی طبقه اول. ۸۷
برنامه فیزیکی اداری مجموعه. ۸۷
برنامه فیزیکی رفاهی مجموعه. ۸۸
برنامه فیزیکی خدماتی مجموعه. ۹۰
برنامه فیزیکی درمانی مجموعه. ۹۲
۱-۵ پیش بینی محدوده سنی و گروههای استفاده کننده : ۹۵
۲-۵ محدوده زمانی و بر نامه زمانبندی استفاده از مجموعه : ۹۵
۳-۵ حوزه معافیتی قسمت اداری آبدرمانی : ۹۶
۴-۵ حوزه فعالیت های خدماتی: ۹۶
آشپزخانه : ۹۷
سرویس بهداشتی. ۹۷
آبخوری.. ۹۷
تأسیسات : ۹۷
حوزه فعالیت های درمانی : ۹۸
اتاق ماساژ : ۹۸
چند نکته در رابطه با تأسیسات : ۱۰۱
فصل هفتم :مطالعه و بررسی مسائل فنی
-۱-انتخاب سیستم سازه: ۱۰۴
۷-۲-ساختمانهای بتنی: ۱۰۴
۷-۳-ساختمانهای فلزی: ۱۰۵
۷-۴-مزایای سقف تیرچه بلوک: ۱۰۶
ستون ها: ۱۰۷
مصالح. ۱۰۷
چند نکته در رابطه با تاسیسات: ۱۰۸
۷-۵-ساختمانهای استخر: ۱۰۸
۷-۶-طراحی استخر: ۱۰۹
تعیین حداکثر ظرفیت استخرها بر حسب نوع شنا و نوع استخر. ۱۰۹
حداقل عرض حاشیه استخر: ۱۱۰
حداکثر ظرفیت استخرها بر حسب عمق استخر. ۱۱۰
سرانه استخر به ازاء عمق استخر: ۱۱۲
اندازه و ساختمان معمول استخر: ۱۱۲
تخلیه اصلی: ۱۱۳
سیستم گردش آب در استخر: ۱۱۳
گردش آب در استخر. ۱۱۵
تدوین شکل گیری ایده های طراحی و پیشبرد طرح
ارائه بخشی از طرح های اولیه: ۱۱۶
ارائه بخشی از طرح های اولیه: ۱۱۷
سایت پلان. ۱۱۹
نقشه های نهایی : ۱۲۰
پلان طبقه همکف.. ۱۲۰
پلان طبقه اول. ۱۲۲
نقشه های نهایی : نماها ۱۲۳
پلان تیرریزی طبقه همکف و اول. ۱۲۶
منابع و ماخذ: ۱۲۹
این محصول که بصورت word در ۱۳۰ صفحه تنظیم شده است


مطالب دیگر:
📂طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت174📂طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت173📂طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت172📂طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت171📂طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت170📂طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت169📂طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت168📂طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت167📂طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت166📂طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت165📂طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت164📂طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت163📂طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت162📂طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت161📂طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت160📂طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت159📂طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت158📂طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت157📂طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت156📂طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت155📂طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت154📂طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت153📂طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت152📂طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت151📂طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت150