خرید(مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار شهروندی سازمانی(فصل دوم تحقیق))

مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار شهروندی سازمانی(فصل دوم تحقیق),مبانی نظری و پیشینه رفتار شهروندی سازمانی(فصل دوم تحقیق)مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار شهروندی سازمانی(فصل دوم تحقیق)|41017597|ghe1723868|
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار شهروندی سازمانی(فصل دوم تحقیق) می باشد.

توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

قسمتی از مبانی نظری متغیر:

رفتار شهروندی سازمانی (OCB) رفتاری است که بصورت رسمی توسط سیستم‏های اجباری ارائه نمی‏شود بطوریکه هنوز هم به عملکرد موثر سازمان کمک می‏کند مثال‏هایی از این رفتار شامل کمک به همکاران، داوطلب شدن برای انجمن‏ها یا نشان دادن موارد شرکت در کار فراتر از حد و هنجار (نرمال) OCD تاثیر مثبتی در عملکرد سازمان دارد زیرا این تلاشهای اضافی را بصورت حائز اهمیتی می‏توان به تاثیر سازمان افزود. اسمیت، ارگان و نیر (1983) نشان دادند که OCB بصورت رسمی توسط سازمان تایید می‏شود به طوری که سرپرستان ممکن است به کارفرمایانی که بصورت متناوب رفتارهای شهروندی را اجرا می‏کنند، توجه کنند با اینحال بیشتر تیم‏های نخستین در سازمان‏ها نه سیستماتیک و نه متناوب هستند. بنابراین بیشتر رفتارهای شهروندی می‏تواند به سودهای پیش بینی شده کمک کند، پاداش‏های OCB در زمانی غیر مستقیم و غیر حقیقی است، که با بیشتر کمک‏های رسمی مانند بازدهی زیاد مقایسه شود.

هر چند که واژه رفتار شهروندی سازمانی اولین بار به وسیله بتمن و ارگان (1983) مطرح گردید این مفهوم از نوشتارهای بارنارد (1938) در مورد تمایل به همکاری و مطالعات کنز و کان (1966، 1964) مورد عملکرد و رفتارهای خود جوش و فراتر از انتظارات نقش ناشی شده است.

از جمله مفاهیم که در حوزه رفتار شهروندی سازمانی مطرح است، مفهوم رفتار شهروندی کارکنان می‏باشد که به عنوان اقدامات مثبت بخشی از کارکنان برای بهبود (بهروزی و انسجام در محیط کار، فراتر یا ماوراء وظایف و اثرات شغلی و سازمانی تعریف شده است (مسعودی، 1388).

رفتار شهروندی مدیریت به عنوان مکمل رفتار شهروندی سازمانی، مفهوم دیگری است که بیانگر سازگتری بین اقدامات مدیریت و هنجارهای رایج در محیط کار می‏باشد. " راندی هودسن " در سال 2002 پژوهشی در خصوص رفتار شهروندی مدیریت و تاثیر مثبت آن بر رفتار شهروندی سازمانی و همچنین کاهش تضاد بین کارکنان با یکدیگر و مدیران انجام داده است (مسعودی، 1388)

" اورگان " رفتار شهروندی کارکنان را به عنوان اقدامات مثبت بخشی از کارکنان برای بهبود بهره وری و همبستگی و انسجام در محیط کاری می‏داند که ورای الزامات سازمانی است (مسعودی، 1388).


مطالب دیگر:
🔗تحقیق در مورد مریخ 18ص 🔗تحقیق در مورد مسوليت قراردادي 40 ص 🔗تحقیق در مورد مشتق 19 ص 🔗تحقیق در مورد مصالح جدید بیو سرامیک در ساختمان بدن 🔗تحقیق در مورد معایب و محاسن ظروف تفلون12ص 🔗تحقیق در مورد معرفی رشته مهنسی عمران 15 ص 🔗تحقیق در مورد معرفي رشته رياضي 17 ص 🔗تحقیق در مورد مفهوم سواد اطلاعاتی و باسواد اطلاعاتی در یک نگاه 🔗تحقیق در مورد مغناطيس گرانشي 🔗تحقیق در مورد مفهوم و تعاريف كارآفريني 🔗تحقیق در مورد مقاله انسان مکلف1شهریور 🔗تحقیق در مورد مقاومت سازه در مقابل آتش 19 ص 🔗تحقیق در مورد مقام معلم 🔗تحقیق در مورد مقايسه تطبيقی گروه های موسیقی از قاجار تاكنون 🔗تحقیق در مورد مقدمه‌اي بر مديريت منابع انساني 22 ص 🔗تحقیق در مورد مكانيزاسيون ماشينهاي كشاورزي 🔗تحقیق در مورد مكتب بغداد 🔗تحقیق در مورد ملل متحد و آرمان بشريت 18ص 🔗تحقیق در مورد مناظره پروین اعتصامی 🔗تحقیق در مورد ملي ـ مذهبي نيروي مبارز و مولد 47 ص 🔗تحقیق در مورد منظومه شمسي 16 ص 🔗تحقیق در مورد مهرورزی 28 ص 🔗تحقیق در مورد مهندسی عمران 🔗تحقیق در مورد مهندسي معكوس مغز Reverse Engineering the Brain 🔗تحقیق در مورد مهندسی مخابرات